wrz 20, 2019

AOTMiT proponuje nowe taryfy w opiece długoterminowej

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń dotyczące świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej i przygotowała nowe projekty taryf za te świadczenia. - W wyniku uaktualnienia analizy przeprowadzonej w 2017 roku otrzymano wartości o ok. 15 proc. wyższe niż te, które stanowiły docelowe taryfy świadczeń w 2022 roku - podkreśla AOTMiT w raporcie.

Jak przypomina AOTMiT, świadczenia udzielane w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych były przedmiotem taryfikacji w 2017 roku i, zgodnie z rekomendacjami Rady ds. Taryfikacji, w Obwieszczeniu Prezesa AOTMiT z 15 marca 2018 roku w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej uwzględniono stopniowe zwiększanie taryf przez 5 lat, do roku 2022.

Jak szacuje Agencja, wprowadzenie proponowanych taryf w życie skutkowałoby dodatkowymi wydatkami płatnika w 2020 roku na poziomie ok. 294 mln zł w stosunku do planowanych (wzrastających) nakładów. - Z uwagi na ten bardzo duży skutek finansowy oraz ograniczone możliwości płatnika, warte rozważenia wydaje się utrzymanie stopniowego implementowania proponowanych zmian, począwszy od IV kwartału 2019 roku, z osiągnięciem docelowych taryf w 2022 roku - wskazuje AOTMiT.

Z treścią raportu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji można zapoznać się tutaj.

Uwagi w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać do 25 września 2019 roku, przesyłając je na adres: taryfa.uwagi@aotm.gov.pl. Zgłoszone uwagi zostaną przekazane Radzie do spraw Taryfikacji i poddane szerokiej analizie. W dalszej kolejności Rada do spraw Taryfikacji, przed określeniem taryfy świadczeń przez Prezesa Agencji wyda stanowisko na podstawie art. 31lb ust. 2 ustawy o świadczeniach.

Źródło: www.politykazdrowotna.com


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2020 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności