mar 31, 2015

Senator Augustyn i prof. Błędowski Wielkimi Osobowościami Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Senator Mieczysław Augustyn i prof. Piotr Błędowski - inicjatorzy projektu ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym, zostali tegorocznymi laureatami konkursu "Wielka Osobowość Uniwersytetów Trzeciego Wieku". W gronie zwycięzców znalazła się również prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Wyniki konkursu, organizowanego przez Fundację "Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku" w imieniu wielotysięcznej społeczności seniorów - słuchaczy i działaczy kilkuset Uniwersytetów na terenie kraju i kilku Uniwersytetów Polonijnych, ogłoszono 30 marca br. podczas II Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku, na uroczystej gali w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie.

- Laureatami zostały osoby bardzo zasłużone w różnorodnej działalności zawodowej i społecznej, których aktywność przyniosła wiele dobrego środowisku seniorów i miała znaczenie dla rozwoju polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku - mówi dr Elżbieta Szwałkiewicz, przewodnicząca Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym". - Mam duże szczęście i prawdziwą przyjemność współpracować od wielu lat z dwoma z nich - panem profesorem Błędowskim i panem senatorem Augustynem. Wielokrotnie podziwiałam ich wiedzę i mądrość życiową, zaangażowanie prospołeczne i troskę o tych, którzy potrzebują wsparcia, czystość intencji i trwałość poglądów, a przede wszystkim wytrwałość w wieloletniej aktywności ukierunkowanej na poprawę jakości życia polskich seniorów. To są prawdziwe osobowości, dlatego z całego serca gratuluję im wyróżnienia, uważając je za w pełni zasłużone - dodaje.

Nadanie tytułu i wręczenie dyplomu poprzedzone było uroczystymi laudacjami, które opisywały zasługi i sylwetkę laureatów. Prezentacji senatora Mieczysława Augustyna dokonał minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. - Jest to człowiek, który w swojej pracy w Senacie poświęcił się na rzecz seniorów, niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych - powiedział. Senator Augustyn wyznał, że wzorem dla niego byli jego rodzice i zapowiedział, że będzie dążył do tego, aby ludziom starszym w Polsce żyło się lepiej.

- W świecie starzejącego się społeczeństwa, które chce aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, ważnym aspektem jest aktywizacja społeczeństwa. Dlatego ma powstać Obywatelski Parlament Seniorów - zapowiedział Michał Szczerba, przewodniczący sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, który wygłosił laudację na temat kolejnego laureata - prof. Piotra Błędowskiego, kierownika Zakładu Polityki Społecznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i wieloletniego prezesa Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Zabierając głos, prof. Piotr Błędowski zastrzegł, że przechodzi od razu do zakończenia swojej przemowy. Podzielił się jednak z uczestnikami Kongresu swoimi odczuciami związanymi z uzyskaniem mu tytułu Wielkiej Osobowości Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Powiedział, że nasuwają mu się trzy słowa na "z": jest zaskoczony, zaszczycony i zobowiązany.

Gość honorowy Kongresu, prezydent Bronisław Komorowski, w swoim wystąpieniu podkreślił, że Polsce potrzebna jest solidarność międzypokoleniowa. - Solidarność pokoleniowa jest tym, czego nam w najwyższym stopniu potrzeba. Powinniśmy tworzyć dobry klimat dla tej solidarności międzypokoleniowej, realizowanej na gruncie rodzin, instytucji i wszystkich innych miejsc życia społecznego - przekonywał. I zachęcał obywateli, w tym seniorów, do aktywności. - Siła demokratycznego państwa zawsze będzie zależała od aktywności obywateli w każdym obszarze życia, zarówno prywatnego, jak i społecznego, państwowego czy narodowego - stwierdził prezydent Bronisław Komorowski.

W tym roku Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce obchodzą swoje 40-lecie. Polska z 520 takimi uniwersytetami zajmuje jedno z czołowych miejsc w Europie.


Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas