gru 2, 2019

Powstanie Centrum Symulacji Medycznych WUM

2 grudnia miało miejsce wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Planowane otwarcie to połowa 2022 roku.

- Dzięki CSM w naszej Uczelni będziemy mogli jeszcze efektywnej przygotowywać studentów kierunków medycznych do wykonywania zawodu, zwiększać ich umiejętności praktyczne oraz kompetencje miękkie, zwłaszcza te dotyczące komunikacji i etyki lekarskiej. Centrum stworzy również warunki do doskonalenia umiejętności kadry akademickiej w zakresie nauczania umiejętności praktycznych. Budynek zostanie wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt medyczny, który zagwarantuje nowatorskie szkolenia i zapewni przedstawicielom różnych specjalizacji medycznych interdyscyplinarny trening - powiedział rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś.              

W Centrum w symulowanych warunkach klinicznych prowadzone będzie nauczanie umiejętności w zakresie przedmiotów klinicznych zabiegowych i niezabiegowych, jak również nauczanie praktyczne. CSM służyć będzie przeprowadzaniu symulacji operacyjnych z zakresu, m.in.: intensywnej terapii, otolaryngologii, chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego, anestezjologii i intensywnej terapii, ginekologii i położnictwa, medycyny ratunkowej, ortopedii i traumatologii, pediatrii, radiologii, czy urologii. W CSM WUM kształceni będą studenci kierunku lekarskiego, lekarsko-stomatologicznego, pielęgniarstwa i położnictwa.                   

- Symulacja medyczna odgrywa coraz bardziej istotną rolę w obszarze nowoczesnej edukacji. Wprowadzenie nowych technik dydaktycznych opartych o symulację pozwala nauczać studentów w warunkach jak najwierniej odwzorowujących środowisko pracy różnych specjalności medycznych. Daje to niepowtarzalną szansę na przygotowanie przyszłych pracowników ochrony zdrowia do warunków, w których będą pracowali. Ogromną korzyścią wypływającą z uczestnictwa w zajęciach opartych o symulację medyczną jest możliwość zdobywania umiejętności bez szkody dla pacjenta, wpisując się tym samym w jedną z naczelnych zasad etycznych obowiązujących w medycynie czyli "Primum non nocere" - zaznacza dr Marcin Kaczor, Kierownik Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Centrum Symulacji Medycznych obejmie m.in. w pełni wyposażone: 6 sal symulacji wysokiej wierności, w tym: salę bloku operacyjnego, 2 sale intensywnej terapii, salę szpitalnego oddziału ratunkowego, sale porodową, salę pielęgniarską wysokiej wierności, 10 sal symulacji niskiej wierności, w tym: 3 sale symulacji z zakresu zaawansowanych technik resuscytacyjnych, 3 sale symulacji z zakresu podstawowych technik resuscytacyjnych, 3 pracownie nauki umiejętności technicznych oraz salę laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych oraz sale dydaktyczne, w tym: salę do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, salę do ćwiczeń umiejętności położniczych oraz 10 sal dedykowanych egzaminom praktycznym, a także salę nauki umiejętności stomatologicznych oraz centrum kadawerowe.

Źródło: www.politykazdrowotna.com


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2020 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności