gru 4, 2019

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do Rady Organizacji Pacjentów RPP

Na stronie Biura Rzecznika Praw Pacjenta opublikowano projekt zarządzenia w sprawie powołania i funkcjonowania Rady Organizacji Pacjentów. Rzecznik podziękował także przedstawicielom organizacji pacjentów za zaangażowanie oraz wszystkie przekazane uwagi i sugestie, dotyczące koncepcji Rady. Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" zgłosiła chęć udziału w pracach Rady.

Na stronie Biura Rzecznika Praw Pacjenta udostępnione zostały do pobrania formularze dwóch wniosków - o członkostwo w Radzie Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wniosek dotyczący zgłoszenia kandydata do Zespołu Koordynującego Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Na zgłoszenia i wypełnione wnioski Rzecznik Praw Pacjenta będzie czekał do 16 grudnia 2019 roku. Formularze należy przesłać na adres e-mail: rop@rpp.gov.pl

Informacja o powołaniu Rady Organizacji Pacjentów oraz członkach Zespołu Koordynującego zostanie opublikowana 20 grudnia 2019 roku.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2020 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności