Aktualności

wrz 18, 2018

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oceniła, że przy wsparciu z budżetu państwa i zaangażowaniu organizacji pozarządowych możliwe jest prowadzenie opieki nad osobami niepełnosprawnymi na bardzo wysokim poziomie. Szefowa resortu wraz z posłami i posłankami uczestniczącymi 18 września w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, odwiedziła ośrodek dla osób z niepełnosprawnością intelektualną prowadzony przez Fundację L'Arche w Śledziejowicach koło Krakowa.

wrz 18, 2018

Obok Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, na działce, która jest własnością samorządu Mazowsza, powstanie Klinika "Budzik" dla dorosłych. Marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik i prezes Fundacji "Akogo?" Ewa Błaszczyk podpisali 18 września list intencyjny w tej sprawie.

wrz 18, 2018

Ponad 500 tys. seniorów skorzystało z programów zwiększających ich aktywność społeczną i z miejsc aktywnego wypoczynku w ramach dziennych domów i klubów "Senior plus" - podało w komunikacie 18 września Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Od 2015 roku rząd przeznaczył na ten cel w sumie 270 mln zł, za które zrealizowano ponad 1,12 tys. przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i warsztatów dla seniorów.

wrz 18, 2018

18 września Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zakładający utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ma być zasilany z części składki na Fundusz Pracy oraz z "daniny solidarnościowej" od osób zarabiających ponad milion złotych rocznie. Łączne szacowane przychody Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych mają wynieść około 2 mld zł rocznie.

wrz 18, 2018

Właściwe starzenie nie powinno polegać na przystosowaniu do strat związanych z wiekiem, ale na poszukiwaniu nowych możliwości i szans. Na adaptacji człowieka do wieku emerytalnego skupia się edukacja przedsenioralna. Jednak przygotowania do starości rozpocząć powinno się we wczesnym dzieciństwie. Zdaniem ekspertów już małe dzieci należy zaznajamiać ze starością i wyjaśniać im problemy związane z wiekiem senioralnym. Dzięki takim działaniom ułatwia się porozumienie międzypokoleniowe.

wrz 18, 2018

Jakub Stefaniak, kandydat na prezydenta Warszawy zapowiedział, że kiedy zostanie prezydentem stolicy utworzy warszawski fundusz seniora, na który przeznaczy 10 mln zł - po 500 tys. zł na każdą dzielnicę. - Chcemy zachęcić i zaktywizować seniorów do działania - podkreślił.

konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2020 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności