Aktualności

lis 13, 2020

Posłowie Paweł Kowal, Magdalena Łośko, Paweł Poncyljusz i Marta Wcisło (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierowali do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie podwyżek dla personelu medycznego pracującego w domach opieki społecznej.

lis 12, 2020

Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, odpowiedział na interpelację poseł Anny Dąbrowskiej-Banaszek (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość) w sprawie zwiększenia kontraktów dla zakładów opiekuńczo-leczniczych.

lis 12, 2020

Na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, 

lis 10, 2020

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację poseł Iwony Kozłowskiej (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) w sprawie wynagrodzeń dla pracowników medycznych oraz opiekunów zatrudnionych w domach pomocy społecznej.

lis 6, 2020

Jednym z priorytetów działań Rzecznika Praw Pacjenta jest zapewnienie właściwej opieki psychiatrycznej zarówno dzieciom i młodzieży jak i osobom dorosłym i seniorom, którzy doświadczają kryzysu psychicznego.

lis 3, 2020

Posłowie Filip Kaczyński i Władysław Kurowski (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość) skierowali do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej.

konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2020 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności