Aktualności

wrz 11, 2020

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowano zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji projektu grantowego "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19".

wrz 10, 2020

Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął emisję cyklu filmów edukacyjnych "Bezpieczni w czasie epidemii". Każdy z 10 odcinków dotyczy właściwych zachowań w różnych obszarach codziennego życia w dobie pandemii. Zaproszeni do projektu eksperci odpowiedzą na najczęściej zadawane pytania.

wrz 8, 2020

Wsparcie finansowe na usługi opieki wytchnieniowej, oraz sfinansowanie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego, a także wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki - to główne założenia ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programu "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością - edycja 2020-2021".

wrz 7, 2020

Mieczysław Augustyn, założyciel i pierwszy Członek Honorowy Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym" 5 września 2020 roku został odznaczony przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka. Serdecznie gratulujemy.

wrz 5, 2020

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło jesienną strategię walki z epidemią koronawirusa. Zakłada ona duże zmiany związane z wykonywaniem testów w kierunku SARS-COV-2. Resort planuje skoncentrowanie testowania w kierunku COVID-19 na pacjentach, którzy mają objawy oraz ochronę grup ryzyka, w tym pacjentów opieki długoterminowej.

wrz 4, 2020

4 września br. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym", podczas którego dokonano wyboru Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na nową kadencję (2020 - 2024).

konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2020 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności