Aktualności

lut 9, 2021

Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" otrzymała pismo od Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, społecznej kandydatki na Rzecznika Praw Obywatelskich, której kandydaturę wraz z ponad 1000 innych organizacji poparł Zarząd Koalicji.

lut 5, 2021

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Wprowadzono zmiany w systemie kształcenia opiekuna medycznego.

lut 3, 2021

Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku. - Wpłynęło do nas ponad 86 tysięcy sygnałów o naruszeniu praw pacjenta. Bardzo się cieszę, że świadomość społeczna rośnie. Każdy powinien znać swoje prawa, dlatego jednym z naszych priorytetów jest edukacja - podkreślił Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

lut 2, 2021

Na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowano Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 22/2021/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

lut 1, 2021

Eksperci Związku Powiatów Polskich opracowali raport, którego celem jest przedstawienie nakładów na ochronę zdrowia w Polsce na tle innych państw OECD. Przedmiotem analizy objęto lata 2010-2019. W 2019 roku wydatki publiczne na ochronę zdrowia w Polsce w stosunku do PKB były niższe niż we wszystkich państwach sąsiednich.

sty 29, 2021

Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" skierowała do Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka opinię do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, w zakresie planowanych zmian w kształceniu opiekunów medycznych.

konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności