Aktualności

paź 25, 2017

Na potrzebę zwiększenia środków na świadczenia z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz zniesienia limitów wskazują od dawna przedstawiciele świadczeniodawców, lekarze i eksperci.

paź 21, 2017

17 października br. odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, dotyczące dostępu osób chorych i niesamodzielnych do wyrobów medycznych. Posiedzenie odbyło się z udziałem członków Parlamentarnego Zespołu ds. Opieki nad Osobami Niesamodzielnymi, Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz innych organizacji, w tym Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym".

paź 19, 2017

Dyskusje prowadzone ze środowiskiem osób niepełnosprawnych przyczynią się do tego, że przyjęte rozwiązania i propozycje będą rzeczywiście odpowiadały ich potrzebom - ocenił wiceminister w MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz. 

paź 13, 2017

Na wypalenie zawodowe najbardziej narażeni są tzw. "zawodowi pomagacze", czyli osoby stale udzielające pomocy innym, jak bliscy przewlekle chorych czy pracownicy medyczni. 

paź 11, 2017

W jaki sposób organizatorzy opieki nad osobami niesamodzielnymi powinni się przygotować do stojących przed nimi wyzwań? To jedno z pytań, na które starali się odpowiedzieć uczestnicy XX Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej w Toruniu.

paź 5, 2017

Istotą Konkursu Lodołamacze jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym oraz zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk.

konferencja
konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności