Aktualności

sty 24, 2018

Prawie 2,8 tys. osób z całego Podkarpacia skorzysta z usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych dzięki realizacji projektów o wartości ponad 100 mln zł. Planowane jest też objęcie grupy ok. 600 osób teleopieką. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO).

sty 24, 2018

22 stycznia warszawski sąd podjął decyzję, zgodnie z którą Skarb Państwa jest zobowiązany do zapłaty ponad 33 tysięcy złotych Mirosławowi Sobolewskiemu z Warszawy, który opiekuje się swoją osiemdziesięcioletnią niepełnosprawną matką. 

sty 23, 2018

Podczas prezentacji założeń dokumentu "Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Uczestnictwo. Solidarność" Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska podkreślała, że polityka społeczna wobec osób starszych 2030 zawiera rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także wsparcia osób niesamodzielnych.

sty 23, 2018

Premier Mateusz Morawiecki oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zaprezentowali założenia dokumentu "Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Uczestnictwo. Solidarność". Dokument ma wkrótce trafić do uzgodnień międzyresortowych.

sty 19, 2018

Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" złożyła uwagi do do opublikowanego 4 stycznia 2018 roku projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych.

sty 17, 2018

W 20 gminach woj. warmińsko-mazurskiego ruszy w tym roku system całodobowej teleopieki domowej, który obejmie ok. 400 osób w wieku powyżej 60 lat. Dzięki temu będą mogli m.in. szybko wezwać pomoc w razie zagrożenia oraz otrzymać wsparcie w rozwiązywaniu codziennych problemów.

konferencja 2021 debaty
webinar 2
webinar 3
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności