Aktualności

lip 5, 2017

26 czerwca br. w Katowicach odbyło się spotkanie „Okrągłego Stołu dla Niepełnosprawności”. Przy stole zasiedli eksperci z całej Polski, specjalizujący się w tej tematyce, począwszy od przedstawicieli organizacji pozarządowych, przez parlamentarzystów, po administrację samorządową.

lip 3, 2017

Na zlecenie polskiego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Bank Światowy dokonał przeglądu systemu opieki długoterminowej (ODT) w Polsce. Przegląd ten zawiera szczegółową diagnozę polskiego systemu opieki długoterminowej nad osobami starszymi, a także opis systemów istniejących w wybranych krajach, które mogą posłużyć jako punkt odniesienia dla systemu polskiego. 

cze 27, 2017

27 czerwca br. w Warszawie odbyło się spotkanie Zarządu Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym", podczas którego omówiono bieżącą sytuację polityki rządu wobec osób niesamodzielnych.

cze 26, 2017

24 czerwca br. ukazało się Zarządzenie Ministra Zdrowia uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania polityki dotyczącej wyrobów medycznych.

cze 23, 2017

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Program zapewnia podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci.

cze 21, 2017

21 czerwca br. odbyło się spotkanie Rady Senioralnej powstałej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którym uczestniczyli m.in.: Elżbieta Szwałkiewicz, przewodnicząca Kolacji "Na pomoc niesamodzielnym", Elżbieta Rafalska, minister MRPiPS, Elżbieta Bojanowska, podsekretarz stanu w MRPiPS oraz Zbigniew Król, podsekretarz stanu w MZ.

konferencja 2021 debaty
webinar 2
webinar 3
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności