Aktualności

lip 9, 2015

Na początku lipca miało miejsce seminarium zorganizowane przez Agnieszka Kozłowską-Rajewicz, w którym wzięli udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, prof. Jacek Męcina, senator Mieczysław Augustyn i inni eksperci. Temat spotkania dotyczył zagadnienia, jakim jest nierejestrowany obszar pracy oraz jak sobie z tym problemem radzić.

cze 17, 2015

Od kilku lat systematycznie maleje stawka za tzw. osobodzień pielęgniarskiej opieki długoterminowej nad pacjentami w domu. - Jeśli ten trend nie zostanie odwrócony, chorzy przewlekle będą trafiać na oddziały szpitalne, co spowoduje niekontrolowany wzrost wydatków NFZ - ostrzega dr Elżbieta Szwałkiewicz, przewodnicząca Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym".

mar 31, 2015

Senator Mieczysław Augustyn i prof. Piotr Błędowski - inicjatorzy projektu ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym, zostali tegorocznymi laureatami konkursu "Wielka Osobowość Uniwersytetów Trzeciego Wieku". W gronie zwycięzców znalazła się również prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

maj 5, 2014

30 kwietnia w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie Okrągłego Stołu, poświęcone sytuacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W posiedzeniu wzięło udział ponad 100 uczestników, w tym przedstawicieli rządu i administracji, m.in. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka, Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz, Wiceminister Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki, Rzecznik Praw Dziecka RP Marek Michalak i Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Teresa Hernik, przedstawicieli klubów parlamentarnych oraz organizacji pozarządowych, w tym również przedstawiciele Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”

konferencja 2021 debaty
Webinary
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2022 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności