Aktualności

gru 15, 2020

Na początku 2021 roku ma ruszyć nabór wniosków w programie "Aktywni+". Głównym celem programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Program będzie funkcjonował w latach 2021-2025, a w każdym roku jego budżet wyniesie 40 mln złotych.

gru 9, 2020

Jak informuje portal "rynekzdrowia.pl" o pilne wsparcie kadrowe w opiece nad seniorami - lekarzami ponownie apeluje Jolanta Czerniak, dyrektor Domu Lekarza Seniora w Warszawie. Na pierwszy apel wystosowany 26 listopada, jako wolontariuszki zgłosiły się studentki pielęgniarstwa z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i stażystka lekarka. Jednak po dwóch dyżurach z powodu wyczerpania zrezygnowały z dalszej współpracy, poinformowała portal Jolanta Czerniak.

gru 8, 2020

Jak informuje portal "rynekzdrowia.pl", obecnie w polskim systemie ochrony zdrowia brakuje co najmniej 100 tys. pielęgniarek, a z miesiąca na miesiąc wzrasta liczba kadr wyłączonych z powodu choroby, kwarantanny lub zakażenia COVID-19. Tymczasem z danych GUS wynika, że niemal 30 tys. pielęgniarek i położnych w wieku przedemerytalnym nie jest nigdzie zatrudnionych.

gru 7, 2020

II edycja ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Koalicję "Na pomoc niesamodzielnym" pod nazwą "Opieka długoterminowa w Polsce - dzisiaj i jutro", którą patronatem objął m.in. Rzecznik Praw Pacjenta, jest kontynuacją zapoczątkowanej w ubiegłym roku publicznej debaty o przyszłości opieki długoterminowej w Polsce. W związku z trwającą równolegle w Polsce debatą na temat zapaści psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej, do listy najważniejszych wyzwań z punktu widzenia opieki nad potrzebującymi w Polsce, eksperci tegorocznego raportu nt. stanu opieki długoterminowej, dołączyli problemy osób dotkniętych chorobami psychicznymi. Szczególną uwagę poświęcili dzieciom i młodzieży cierpiącym na schizofrenię. Rekomendacje kierunków zmian przygotował zespół ekspertów pod kierunkiem prof. Piotra Błędowskiego ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

gru 6, 2020

W 2019 roku Rzecznik Praw Pacjenta powołał Radę Organizacji Pacjentów (ROP), do której należy obecnie 80 organizacji pozarządowych, w tym Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym". Członkowie Rady reprezentują głos środowiska pacjentów różnych grup m.in. onkologii, chorób cywilizacyjnych, autoimmunologicznych, neurologii i psychiatrii, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami i niesamodzielnych. W ramach ROP działają również organizacje skupiające pacjentów z chorobami rzadkimi oraz po przeszczepach.

gru 4, 2020

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło start nowych edycji programów: "Opieka wytchnieniowa" i "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". Programy skierowane są do jednostek samorządowych i finansowane z Funduszu Solidarnościowego. Obydwa programy zakładają wsparcie finansowe do 100 proc. kosztów dla gmin lub powiatów w zakresie świadczenia usług dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych.

konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności