Aktualności

wrz 10, 2021

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań - trwa on tylko do 30 września 2021 roku. Badanie jest przeprowadzane jedynie raz na 10 lat i obejmuje wszystkie osoby mieszkające w Polsce. Uzyskane wyniki posłużą do planowania i lepszej koncentracji działań instytucji publicznych. Osiągnięte rezultaty są istotne również ze względu na przyszłe działania wspierające osoby przewlekle chore, niepełnosprawne i niesamodzielne, które mieszkają na terytorium Polski.

wrz 10, 2021

Schizofrenia jest schorzeniem stygmatyzującym. Wynika to z błędnych przekonań oraz mitów o chorobie, utrzymujących się w świadomości społecznej. Podejmując walkę ze stereotypami, 10 września obchodzimy Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię.

wrz 10, 2021

W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej podpisano umowę o partnerstwie na rzecz realizacji nowego projektu. Celem jest opracowanie nowej ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami co ma pozwolić na pełne wdrożenie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

wrz 9, 2021

Opiekunowie osób niesamodzielnych często czują się osamotnieni i zagubieni w polskim systemie opieki. W poszukiwaniu informacji pomóc może im portal www.bliskochorego.pl stworzony przez zespół ekspertów Puckiego Hospicjum.

wrz 7, 2021

W imieniu Zarządu Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym" - Związek Stowarzyszeń serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Koalicji, które odbędzie się 21 września 2021 roku (wtorek) w Hotelu Novotel Warszawa Centrum, przy ul. Marszałkowskiej 94/98 w Warszawie.

wrz 6, 2021

W życiu osób niesamodzielnych bardzo ważne jest zapewnienie odpowiedniego dostępu do leczenia i opieki. Jest to istotne z tego względu, że obie te kwestie przekładają się w bezpośredni sposób na jakość życia. Temat ten zostanie poruszony podczas wirtualnej konferencji "Dostęp do leczenia i opieki, a jakość życia" organizowanej przez Fundację Spina, która zaplanowana jest na 18 września 2021 roku. Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" objęła konferencję swoim patronatem.

konferencja
konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2021 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności