Aktualności

wrz 23, 2022

W imieniu organizatorów IV Edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Edukacyjnej Senior Care 2022 - Fundacji Senior - Care oraz Krajowej Izby Domów Opieki KIDO - zapraszamy Państwa do udziału w wydarzeniu dedykowanemu kadrze zarządzającej oraz opiekuńczej placówek świadczących całodobową opiekę długoterminową - domów seniora.

wrz 20, 2022

Tylko do sierpnia br. Polacy wydali na lekarstwa już ponad 29 mld zł. Za niemal jedną trzecią tej kwoty (8,7 mld zł w tym roku, 12,8 mld zł w roku ubiegłym) odpowiadają leki refundowane, czyli częściowo (w 74 proc.) finansowane przez państwo.

wrz 20, 2022

W najnowszym numerze "Monitora Finansowania Ochrony" Zdrowia Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) pokazuje nowe dane i szacunki wynikające z opublikowanego niedawno projektu budżetu państwa na 2023 rok. W horyzoncie realizacji ustawy o 7% PKB na zdrowie, w budżecie państwa i NFZ może brakować aż 93,5 mld zł rocznie na zdrowie. Jak będą pozyskiwane brakujące środki? 

wrz 19, 2022

Posłanka Paulina Matysiak (Koalicyjny Klub Poselski Lewicy) skierowała do ministra zdrowia interpelację nr 35859 w sprawie świadczeń dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w warunkach domowych.

wrz 18, 2022

Kolejni posłowie kierują do Ministra Zdrowia interpelacje w sprawie zmian w refundacji produktów stomijnych, które proponuje resort zdrowia.

wrz 18, 2022

W Polsce żyje ok. 10 mln osób powyżej 60 roku życia. 30 procent z nich wymaga opieki, w tym część całodobowej. Potrzeby są ogromne a demografia wskazuje, że będą większe. Już teraz mamy problem z zapewnieniem długoterminowej opieki pielęgniarskiej. O tym jakie będą konsekwencje znowelizowanej 1 lipca ustawy o płacy minimalnej rozmawiano w gronie ekspertów podczas debaty Medexpress.

wrz 15, 2022

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na kolejne interpelacje poselskie w sprawie zmian refundacji produktów stomijnych.

wrz 14, 2022

W obliczu obecnej sytuacji ekonomicznej polscy seniorzy potrzebują wsparcia. Z badań zleconych przez Koalicję "Na pomoc niesamodzielnym" profesjonalnej agencji badawczej wynika, że wydatki na leki obciążają budżety domowe prawie 95 proc. osób starszych, a ponad 80 proc. zdarzyło się w ostatnich kilku miesiącach nie wykupić recept z uwagi na ceny leków. Nadzieją dla seniorów może być rozszerzenie grupy uprawnionych do bezpłatnych leków o populację 70+. Wyniki badań i coraz bardziej uzasadnione obawy seniorów o swoją przyszłość, są najlepszym dowodem, że to jest najwyższy czas na takie działania.

wrz 14, 2022

Rozpoczęła się 24. Międzynarodowa Konferencja Opieki Długoterminowej w Toruniu. Tematem przewodnim spotkania jest holistyczne podejście do opieki długoterminowej. Tegoroczna edycja odbywa się w formule hybrydowej - każda zainteresowana osoba może obejrzeć debaty online.

wrz 9, 2022

W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, od lat wzrasta liczba osób z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych, a tym samym rośnie liczba członków rodzin i opiekunów sprawujących opiekę nad nimi. Opieka wytchnieniowa jest jedną z form wsparcia skierowanego do tej grupy społecznej. Program "Opieka wytchnieniowa" jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, a jego głównym celem było czasowe odciążenie członków rodziny lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

wrz 7, 2022

5 września 2022 roku odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia w Senacie, którego tematem były obowiązujące od lipca br. podwyżki w ochronie zdrowia.

wrz 3, 2022

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy zdrowotne w zakresach profilaktyczne programy zdrowotne. Chodzi m.in. o programy profilaktyki raka szyjki macicy, raka piersi, badań prenatalnych i chorób odtytoniowych.

konferencja 2022
Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2022 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności