Aktualności

lip 23, 2018

23 lipca w Miliczu (woj. dolnośląskie) odbyło się kolejne z regionalnych spotkań konsultacyjnych poświęconych tworzeniu rządowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W spotkaniu uczestniczył wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed, który mówił m.in. o niedawno wprowadzonych przez rząd zmianach i przedstawił tzw. mapę drogową wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

lip 20, 2018

20 lipca Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ) poinformowało w komunikacie, że ciężko chore i niepełnosprawne dzieci będą miały nielimitowany dostęp do wyrobów medycznych. W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad nowymi rozwiązaniami prawnymi, które to umożliwią. PPOZ powołało się na pismo z 11 lipca tego roku, w którym minister zdrowia poinformował, że trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

lip 19, 2018

Najwyższa Izba Kontroli w raporcie opublikowanym 18 lipca przypomina, że usługi opiekuńcze świadczone osobom starszym w miejscu zamieszkania - zgodnie z definicją ustawową - powinny obejmować pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację i w miarę możliwości kontakty z otoczeniem. Usługi te, należące do obowiązków gminy, kierowane są do osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych.

lip 19, 2018

Prawie 20 proc. gmin w Polsce nie zapewnia osobom starszym właściwej opieki w miejscu zamieszkania, mimo iż należy to do ich obowiązków. Problemem pozostaje brak określonych standardów, a co za tym idzie brak możliwości oceny tych usług - wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli.

lip 18, 2018

Prawie 20 proc. gmin w Polsce nie zapewnia osobom starszym opieki w miejscu zamieszkania, mimo iż należy to do ich obowiązków. Tymczasem jest to najmniej kosztowna dla samorządów forma pomocy seniorom. Problemem pozostaje brak określonych standardów takiej opieki, a co za tym idzie brak możliwości oceny jakości świadczonych usług. W 2016 roku opieką domową w skali kraju objęto nieco ponad 1 proc. seniorów powyżej 60. roku życia.

lip 18, 2018

Rozpoczęła się budowa hospicjum w Busku-Zdroju (Świętokrzyskie). W czerwcu 2020 r. planowane jest oddanie placówki do użytku. Pierwsze prace wykonano już 18 lat temu, ale ze względu na brak pieniędzy, przerywano kolejne etapy budowy.

lip 18, 2018

W styczniu tego roku samorząd województwa wsparł 20 gmin w formie dotacji celowej o łącznej wartości prawie 145 tys. zł. Pomocą objęto wtedy 400 osób powyżej 60. r.ż. Teraz dotacje w wysokości ponad 73 tys. zł przekazano 14 gminom, w których takiej pomocy może potrzebować 280 seniorów.

lip 18, 2018

- Międzyresortowy zespół kończy prace nad projektem w sprawie systemu orzekania o niepełnosprawności - powiedział wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk na posiedzeniu sejmowej komisji polityki senioralnej. Przedstawił on informację na temat wsparcia dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, który w październiku 2014 roku orzekł, że uzależnienie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej od wieku, w którym powstała niepełnosprawność podopiecznego, jest niezgodne z konstytucją.

lip 17, 2018

Od 16 lipca opiekunowie osób powyżej 75. roku życia, cierpiących na chorobę Alzheimera i mieszkających w Szczecinie mogą składać wnioski o przyznanie "Bonu opiekuńczego: Alzheimer 75". Przygotowane przez miasto Szczecin nowe świadczenie w wysokości 2 tys. zł ma wesprzeć rodziny w opiece nad chorymi.

lip 17, 2018

Projekt ustawy w sprawie zasad orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy zostanie przekazany do premiera w czasie wakacji - zapowiedziała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Zaznaczyła, że w projekcie zaproponowane mają być dwa stopnie niepełnosprawności.

lip 16, 2018

16 lipca w Gdańsku odbyło się kolejne z regionalnych spotkań konsultacyjnych poświęconych tworzeniu rządowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej reprezentował wiceminister Marcin Zieleniecki. Podczas konferencji prasowej poprzedzającej spotkanie wiceminister rodziny mówił m.in. o dotychczasowych decyzjach rządu, które mają ułatwiać życie osobom niepełnosprawnym.

lip 14, 2018

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji, które wprowadza możliwość planowania zabiegów fizjoterapii przez fizjoterapeutów. Dotąd takie zabiegi refundowane przez NFZ były planowane wyłącznie przez lekarzy i wykonywane przez fizjoterapeutów w oparciu o diagnozę lekarską oraz zlecenie.

Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas