Aktualności

sie 15, 2015

Niemcy wprowadzają w życie reformę systemu opieki pielęgnacyjnej. Nowe przepisy zmieniają obowiązujące do tej pory kategorie niesamodzielności oraz zwiększają liczbę osób objętych ustawą. Dotychczasowa ustawa pielęgnacyjna wyodrębniała trzy stopnie zaszeregowania osób niesamodzielnych życiowo wg zapotrzebowania na opiekę, oraz tzw. poziom zerowy.

lip 9, 2015

Na początku lipca miało miejsce seminarium zorganizowane przez Agnieszka Kozłowską-Rajewicz, w którym wzięli udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, prof. Jacek Męcina, senator Mieczysław Augustyn i inni eksperci. Temat spotkania dotyczył zagadnienia, jakim jest nierejestrowany obszar pracy oraz jak sobie z tym problemem radzić.

cze 17, 2015

Od kilku lat systematycznie maleje stawka za tzw. osobodzień pielęgniarskiej opieki długoterminowej nad pacjentami w domu. - Jeśli ten trend nie zostanie odwrócony, chorzy przewlekle będą trafiać na oddziały szpitalne, co spowoduje niekontrolowany wzrost wydatków NFZ - ostrzega dr Elżbieta Szwałkiewicz, przewodnicząca Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym".

mar 31, 2015

Senator Mieczysław Augustyn i prof. Piotr Błędowski - inicjatorzy projektu ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym, zostali tegorocznymi laureatami konkursu "Wielka Osobowość Uniwersytetów Trzeciego Wieku". W gronie zwycięzców znalazła się również prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

maj 5, 2014

30 kwietnia w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie Okrągłego Stołu, poświęcone sytuacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W posiedzeniu wzięło udział ponad 100 uczestników, w tym przedstawicieli rządu i administracji, m.in. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka, Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz, Wiceminister Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki, Rzecznik Praw Dziecka RP Marek Michalak i Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Teresa Hernik, przedstawicieli klubów parlamentarnych oraz organizacji pozarządowych, w tym również przedstawiciele Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”

konferencja 2022
Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2022 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności