Aktualności

gru 22, 2017

Dziś kończą się konsultacje społeczne opublikowanego w dniu 6 grudnia br. projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Swoje uwagi do projektu zgłosiła Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym".

gru 17, 2017

Zdaniem ekspertów tzw. rozwojowy tryb refundacyjny powinien obejmować również producentów wyrobów medycznych. W debacie "Wykorzystanie środków na refundację na rzecz pobudzenia produkcji leków i wyrobów medycznych w Polsce" zorganizowanej przez Fundację Watch Health Care wiceminister Marcin Czech przyznał, że ten obszar rynku medycznego będzie łatwiej stymulować do innowacyjności.

gru 16, 2017

Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, zgłosił uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

gru 15, 2017

Ministerstwo Finansów poinformowało, że VAT na strzykawki, soczewki do okularów korekcyjnych, prezerwatywy i smoczki nie wzrośnie, choć znajdują się one w tej części ustawy o podatku od towarów i usług, wobec której uchwalona nowelizacja przywróciła stawkę 23%.

gru 14, 2017

Do najważniejszych celów, które chce zrealizować w przyszłym roku resort zdrowia należą: kształcenie pielęgniarek, onkologia, refundacja i leczenie niepłodności.

gru 12, 2017

Dziś kończą się konsultacje społeczne opublikowanego w zeszłym tygodniu projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Swoje uwagi do projektu zgłosiła Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym".

gru 5, 2017

W dniu dzisiejszym na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

gru 1, 2017

Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz usług specjalistycznych dla osób samotnych i starszych w wieku 75+, zamieszkałych na terenach małych gmin do 20 tys. mieszkańców - to cel programu "Opieka 75+", będącego odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne. Na realizację programu zaplanowano ponad 57 mln złotych.

lis 29, 2017

4 grudnia ma mieć miejsce akcja #jedenetat organizowana przez Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe. Organizatorzy wzywają pielęgniarki i położne do odstąpienia w tym dniu od dodatkowych dyżurów. Ma to obnażyć niedobory kadrowe w tych grupach zawodowych.

lis 28, 2017

Wsparcie dla osób sprawujących opiekę nad ciężko chorymi bliskimi to cel kampanii kampanii społecznej "Opiekun rodzinny - nie musi być sam".

lis 20, 2017

Prezes Koalicji dr Elżbieta Szwałkiewicz uczestniczyła w pracach zespołu ekspertów Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, który przygotował Rekomendacje w  zakresie postępowania w zaburzeniach kontynencji - część I: nietrzymanie moczu.

lis 14, 2017

Trwają konsultacje nad projektem Platformy Obywatelskiej "Polska Seniora" - programem polityki senioralnej, który ma zapewnić osobom starszym pomoc w różnych obszarach ich życia.

Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2023 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności