Aktualności

maj 19, 2017

Elżbieta Rafalska zamiast Konstantego Radziwiłła? A konkretnie - jeden superresort, któremu podlegałaby całość spraw związanych z polityką społeczną, pracą, rodziną i ochroną zdrowia. Taki, według doniesień medialnych z początków maja, jest najnowszy pomysł ekipy rządzącej na sanację sytuacji w zdrowiu.

maj 16, 2017

W tym roku - 12 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. 16 maja w Ministerstwie Zdrowia odbyło się z tej okazji spotkanie z udziałem ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła i wiceminister Józefy Szczurek-Żelazko. 

maj 11, 2017

Do końca 2017 r. działać będzie w sumie 258 Dziennych Domów i Klubów "Senior+". Program Wieloletni "Senior +" na lata 2015-2020 adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+.  

maj 8, 2017

W dwóch oddziałach ZUS - w Zabrzu i II w Warszawie - rusza pilotaż projektu doradcy emerytalnego, który ma wyjaśniać potencjalnym emerytom, od czego zależy wysokość emerytury i wyliczyć wysokość prognozowanego świadczenia. Pełną parą projekt ma wystartować w lipcu br.

kwi 26, 2017

25 kwietnia br. ukazało się Zarządzenie MZ w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

kwi 25, 2017

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjęta przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 roku, jest kluczowym dokumentem państwa polskiego w obszarze średnio- i długofalowej polityki gospodarczej.

kwi 24, 2017

20 kwietnia b.r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym" z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia - Zbigniewem J. Królem oraz Jakubem Kubackim, głównym specjalistą ds. polityki senioralnej i rehabilitacji w Departamencie Zdrowia Publicznego.

kwi 18, 2017

W dniu 18 kwietnia br. Koalicja wystosowała pismo do Ministra Zdrowia - Konstantego Radziwiłła w sprawie powołanego 9 lutego 2017 r. Zespołu ds. opracowania polityki dotyczącej wyrobów medycznych. Zespół został powołany przez Krzysztofa Łande, byłego podsekretarza stanu w MZ.

kwi 10, 2017

Jak przekonuje raport firmy doradczej Deloitte "2017 global health care outlook. Making progress against persistent challenges" obecny popyt na usługi zdrowotne i wyzwania finansowe nie powinien zmienić się w przyszłości. Wśród czynników wpływających na sektor opieki zdrowotnej znajduje się problem starzejącego się społeczeństwa, dynamiczny rozwój rynków wschodzących, kosztowne innowacje kliniczne, a także rosnąca niepewność gospodarcza.

kwi 10, 2017

W odpowiedzi na opublikowany 21 marca br. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 9 marca br., Koalicja przekazała swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem.

kwi 6, 2017

Jak wynika z danych Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych obecnie na 1000 mieszkańców w Polsce przypada zaledwie 5,2 pielęgniarki. To jeden z najniższych wskaźników w całej Unii Europejskiej.

kwi 3, 2017

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do udziału w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów, innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, realizujących świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2023 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności