Aktualności

cze 21, 2017

21 czerwca br. odbyło się spotkanie Rady Senioralnej powstałej przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którym uczestniczyli m.in.: Elżbieta Szwałkiewicz, przewodnicząca Kolacji "Na pomoc niesamodzielnym", Elżbieta Rafalska, minister MRPiPS, Elżbieta Bojanowska, podsekretarz stanu w MRPiPS oraz Zbigniew Król, podsekretarz stanu w MZ.

cze 13, 2017

Zespół Badawczy Zakładu Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej przeprowadza badania dotyczące doświadczeń i oczekiwań pacjentów w komunikacji z lekarzem podczas przekazywania niekorzystnej diagnozy.

cze 12, 2017

Szybkie starzenie się populacji - na skutek wzrostu przeciętnego trwania życia i spadku współczynnika dzietności - przynosi wyzwania, których konsekwencją będzie konieczność wprowadzenia zmian w polskim systemie opieki długoterminowej. Nowe wyzwanie to nie tylko żyć dłużej, ale także zachować zdrowie w trakcie dodatkowych lat życia. Nowe prognozy mówią, iż w 2050 roku liczba ludności w wieku emerytalnym może wzrosnąć aż do 11mln!

cze 5, 2017

W Polsce już dziś brakuje pielęgniarek a sytuacja może jeszcze ulec pogorszeniu. W szpitalach zostaje co prawda wykwalifikowany i doświadczony personel, ale jest go zbyt mało aby sprostać potrzebom wszystkich pacjentów.

maj 31, 2017

29 maja br. ogłoszono treść rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Z radością doceniamy zmiany dotyczące powiększenia grona lekarzy, którzy zostali uprawnieni do przepisywania zleceń na refundowane środki absorpcyjne, o które zabiegała Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym".

maj 22, 2017

18 maja br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano stanowiska zgłoszone w ramach konsultacji publicznych odnośnie projektu rozporządzenia MZ w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Wśród uwag, znalazły się również uwagi Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym". 

maj 19, 2017

Elżbieta Rafalska zamiast Konstantego Radziwiłła? A konkretnie - jeden superresort, któremu podlegałaby całość spraw związanych z polityką społeczną, pracą, rodziną i ochroną zdrowia. Taki, według doniesień medialnych z początków maja, jest najnowszy pomysł ekipy rządzącej na sanację sytuacji w zdrowiu.

maj 16, 2017

W tym roku - 12 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. 16 maja w Ministerstwie Zdrowia odbyło się z tej okazji spotkanie z udziałem ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła i wiceminister Józefy Szczurek-Żelazko. 

maj 11, 2017

Do końca 2017 r. działać będzie w sumie 258 Dziennych Domów i Klubów "Senior+". Program Wieloletni "Senior +" na lata 2015-2020 adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+.  

maj 8, 2017

W dwóch oddziałach ZUS - w Zabrzu i II w Warszawie - rusza pilotaż projektu doradcy emerytalnego, który ma wyjaśniać potencjalnym emerytom, od czego zależy wysokość emerytury i wyliczyć wysokość prognozowanego świadczenia. Pełną parą projekt ma wystartować w lipcu br.

kwi 26, 2017

25 kwietnia br. ukazało się Zarządzenie MZ w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

kwi 25, 2017

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjęta przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 roku, jest kluczowym dokumentem państwa polskiego w obszarze średnio- i długofalowej polityki gospodarczej.

Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas