Aktualności

maj 23, 2018

Naczelna Rada Lekarska w swoim stanowisku podkreśliła, że zapewnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnej ochrony przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody na czynności medyczne jest niezbędne, ale zmiana przepisów w tym zakresie powinna być poprzedzona dyskusją środowisk lekarskich, pacjenckich i prawniczych.

maj 20, 2018

- Nie mam żadnych wątpliwości, że dobra wola jest - tak o działaniach rządu dotyczących pomocy osobom niepełnosprawnym mówił prezydent Andrzej Duda. Jak dodał, rozmawiał w tej sprawie z minister rodziny Elżbietą Rafalską i z premierem Mateuszem Morawieckim. - I robi się tyle ile się da - zapewnił.

maj 18, 2018

Projekt zakładający zapewnienie seniorom bezpiecznej, zrozumiałej i atrakcyjnej cenowo oferty zakupów energii elektrycznej i gazu przygotowuje Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM). Z programu "Energii dla seniora" mają korzystać mieszkańcy Metropolii po 65. roku życia.

maj 18, 2018

Ile pieniędzy potrzebuje polska ochrona zdrowia, aby przestało to być przedmiotem zmartwień środowiska medycznego, pacjentów i polityków? Czy mamy narzędzia pozwalające efektywnie wydawać dodatkowe środki przewidziane w tzw. ustawie 6 procent? To ważniejsze z kilku pytań, na które starali się odpowiedzieć uczestnicy sesji dotyczącej finansowania ochrony zdrowia podczas 10. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

maj 17, 2018

Na koniec 2017 roku na terenie kraju działały 1723 stacjonarne zakłady pomocy społecznej, które dysponowały 116,1 tys. miejsc. Przebywało w nich 109,2 tys. mieszkańców - wynika z opublikowanych 16 maja danych GUS.

maj 17, 2018

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Króla odpowiedział na interpelację posłów: Macieja Masłowskiego, Pawła Szramka, Pawła Skuteckiego, Wojciecha Bakuna w sprawie obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dotyczącego taryf świadczeń gwarantowanych.

maj 16, 2018

17 kwietnia minie miesiąc od rozpoczęcia protestu w Sejmie przez rodziców osób z niepełnosprawnością. Business Centre Club proponuje, by np. ograniczyć program 500+ i z tych pieniędzy zapewnić pełne zabezpieczenie dla osób wymagających szczególnej opieki.

maj 16, 2018

Wsparcie byłych uczestników warsztatów terapii zajęciowej, wydłużenie z 14 do 30 dni prawa do zasiłku opiekuńczego oraz wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych - zakłada nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którą 16 maja przyjął Senat. Ustawa jest elementem realizacji programu "Za życiem".

maj 15, 2018

- Jeśli nic się nie zmieni w kształtowaniu polityki senioralnej, będziemy skazani niemal na gospodarczą katastrofę - stwierdził prof. Bolesław Samoliński, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, uczestniczący w sesji nt. zdrowia publicznego odbywającej się w ramach 10. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

maj 15, 2018

- Od 2020 roku środki z solidarnościowego funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych będą przeznaczone na najważniejsze potrzeby osób niepełnosprawnych i ich rodzin - zapowiedziała szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

maj 15, 2018

Dodatkowych 16,41 mln zł przeznaczyło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na utworzenie i wyposażenie placówek Senior Plus albo na funkcjonowanie Dziennych Domów i Klubów powstałych w ramach programu "Senior Plus".

maj 14, 2018

- To jakiś absurd. W funduszu powiedzieli, że na refundację mogę kupić więcej pieluchomajtek, bo zmieniły się przepisy. W aptece za część i tak kazali zapłacić 100 procent - denerwuje się jeden z pacjentów korzystających z refundowanych środków absorpcyjnych.

Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas