Aktualności

mar 22, 2018

21 marca 2018 roku odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisja Zdrowia poświęcone opiece paliatywnej i hospicyjnej. Podczas spotkania decydenci i eksperci rozmawiali o jej obecnym stanie i wyzwaniach, którym trzeba będzie sprostać. Dane resortu zdrowia pokazały, że potrzeby i nakłady rosną, ale okazały się zbyt ogólne dla wyciągnięcia strategicznych wniosków na przyszłość.

mar 21, 2018

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zajmuje się opracowaniem kompleksowej usługi fizjoterapeutycznej. W efekcie fizjoterapeuci będą mogli m.in. być włączani do zespołów zajmujących się chorymi w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ.

mar 20, 2018

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazał do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

mar 20, 2018

Prezes NFZ podpisał zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej "POZ PLUS".

mar 17, 2018

Budowa wind w warszawskich budynkach, stworzenie Warszawskiego Centrum Geriatrii i powołanie Centrum Usług Społecznych - to niektóre elementy programu dla seniorów, które przedstawił kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy, Rafał Trzaskowski.

mar 16, 2018

Około tysiąca starszych mieszkańców Białegostoku będzie mogło skorzystać z bezpłatnych zabiegów fizjoterapii w poradni rehabilitacyjnej szpitala miejskiego. 250 tys. zł na ten cel przeznaczą władze miasta - zapowiedziano podczas konferencji prasowej w poradni.

mar 15, 2018

W latach 2018-2025 na realizację Programu "Dostępność Plus" ma zostać przeznaczone ponad 23 mld zł. Środki będą pochodzić z funduszy unijnych i krajowych oraz tak zwanych funduszy norweskich i EOG. Program ma ułatwić np. seniorom, osobom z niepełnosprawnościami czy kobietom z dziećmi poruszanie się w przestrzeni publicznej.

mar 14, 2018

13 marca 2018 roku Program "Dostępność Plus" został skierowany do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Głównym celem Programu, koordynowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. W swych założeniach koncentruje się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli.

mar 14, 2018

Liczba personelu pielęgniarskiego spada, co negatywnie wpływa na poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych i może rzutować na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów - ocenił Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec w opublikowanym 13 marca 2018 roku piśmie do Ministra Zdrowia.

mar 13, 2018

Wsparcie dzieci i rodzin z terenów wiejskich oraz poprawa kompetencji cyfrowych osób starszych - to główne projekty realizowane w tym roku przez Chorągiew Kielecką Związku Harcerstwa Polskiego. Zadania są współfinansowane są z funduszy unijnych, a ich koszt to prawie 8 mln zł.

mar 13, 2018

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zachęca do większego wykorzystania opiekunów medycznych w celu odciążenia w pracy pielęgniarek i położnych. Jak podkreśla, jest to kluczowe, zwłaszcza przy tak dramatycznej sytuacji w zawodzie jak ta, która ma miejsce w Polsce.

mar 8, 2018

Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o pomocy społecznej. Zakłada ona m.in. wprowadzenie dodatkowego typu placówki: schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas