Aktualności

sty 9, 2018

Prof. Łukasz Szumowski, kardiolog, elektrofizjolog i specjalista chorób wewnętrznych w dniu dzisiejszym został powołany na stanowisko Ministra Zdrowia.

sty 8, 2018

Na stanowisko Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia powołana została Iga Lipska, która zastąpiła odwołaną Izabelę Obarską.

sty 5, 2018

Sześciu pacjentów NZOZ "Zdrowie", spółki świadczącej domową opiekę długoterminową, pozostało bez opieki. To skutek utraty kontraktu z NFZ.

sty 4, 2018

W rozmowie z Rynkiem Zdrowia prof. Dorota Religa, neurogeriatra z Zakładu Neurobiologii, Nauk o Zdrowiu i Społeczeństwa w Karolinska Institutet - uniwersytetu medycznego w Sztokholmie wskazuje, że w Szwecji przez lata ustalano i uczono się, jak pacjentów w podeszłym wieku z wielochorobowością zabezpieczać. Postawiono na prewencję, bo zapobieganie się najbardziej opłaca - podkreśla.

sty 2, 2018

21 grudnia 2017 roku w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się szóste posiedzenie Rady do spraw Polityki Senioralnej. W pracach Rady uczestniczy m.in.: Elżbieta Szwałkiewicz, Prezes Kolacji "Na pomoc niesamodzielnym".

sty 2, 2018

Średnia liczba łóżek opieki długoterminowej na 1 tys. osób w wieku powyżej 65 lat w dwudziestu wybranych krajach OECD wynosi 49,1. W Polsce - tylko 17,5. - Jeśli obecnego stanu nie zmienimy, nasz system za kilka lat w dramatycznych okolicznościach będzie potwierdzał niemożność poradzenia sobie z lawinowo rosnącą liczbą pacjentów geriatrycznych - mówi dr Jarosław Derejczyk, konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii w woj. śląskim.

gru 30, 2017

W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad zmianami dotyczącymi zwiększenia limitów i zmniejszenia dopłat na wyroby medyczne. Przygotowana jest już nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

gru 28, 2017

19 grudnia 2017 roku odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Sterującego projekt pod nazwą: "Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych - nowe standardy kształcenia i opieki".

gru 22, 2017

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu, aby ten czas upłynął w rodzinnej, przyjaznej atmosferze, a nadchodzący Nowy Rok przyniósł wiele radości oraz optymizmu.

gru 22, 2017

Dziś kończą się konsultacje społeczne opublikowanego w dniu 6 grudnia br. projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Swoje uwagi do projektu zgłosiła Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym".

gru 17, 2017

Zdaniem ekspertów tzw. rozwojowy tryb refundacyjny powinien obejmować również producentów wyrobów medycznych. W debacie "Wykorzystanie środków na refundację na rzecz pobudzenia produkcji leków i wyrobów medycznych w Polsce" zorganizowanej przez Fundację Watch Health Care wiceminister Marcin Czech przyznał, że ten obszar rynku medycznego będzie łatwiej stymulować do innowacyjności.

gru 16, 2017

Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, zgłosił uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas