Aktualności

gru 16, 2017

Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, zgłosił uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

gru 15, 2017

Ministerstwo Finansów poinformowało, że VAT na strzykawki, soczewki do okularów korekcyjnych, prezerwatywy i smoczki nie wzrośnie, choć znajdują się one w tej części ustawy o podatku od towarów i usług, wobec której uchwalona nowelizacja przywróciła stawkę 23%.

gru 14, 2017

Do najważniejszych celów, które chce zrealizować w przyszłym roku resort zdrowia należą: kształcenie pielęgniarek, onkologia, refundacja i leczenie niepłodności.

gru 12, 2017

Dziś kończą się konsultacje społeczne opublikowanego w zeszłym tygodniu projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Swoje uwagi do projektu zgłosiła Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym".

gru 5, 2017

W dniu dzisiejszym na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

gru 1, 2017

Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz usług specjalistycznych dla osób samotnych i starszych w wieku 75+, zamieszkałych na terenach małych gmin do 20 tys. mieszkańców - to cel programu "Opieka 75+", będącego odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne. Na realizację programu zaplanowano ponad 57 mln złotych.

lis 29, 2017

4 grudnia ma mieć miejsce akcja #jedenetat organizowana przez Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe. Organizatorzy wzywają pielęgniarki i położne do odstąpienia w tym dniu od dodatkowych dyżurów. Ma to obnażyć niedobory kadrowe w tych grupach zawodowych.

lis 28, 2017

Wsparcie dla osób sprawujących opiekę nad ciężko chorymi bliskimi to cel kampanii kampanii społecznej "Opiekun rodzinny - nie musi być sam".

lis 20, 2017

Prezes Koalicji dr Elżbieta Szwałkiewicz uczestniczyła w pracach zespołu ekspertów Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, który przygotował Rekomendacje w  zakresie postępowania w zaburzeniach kontynencji - część I: nietrzymanie moczu.

lis 14, 2017

Trwają konsultacje nad projektem Platformy Obywatelskiej "Polska Seniora" - programem polityki senioralnej, który ma zapewnić osobom starszym pomoc w różnych obszarach ich życia.

lis 11, 2017

8 listopada minister zdrowia Konstanty Radziwiłł powołał doktora Romana Topór-Mądrego na stanowisko prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

lis 5, 2017

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza skierowało do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła petycję w sprawie kosztów opieki długoterminowej.

Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas