Aktualności

lis 1, 2017

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta poinformowało, że 27 października prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała z dniem 30 października na stanowisko rzecznika praw pacjenta Bartłomieja Łukasza Chmielowca.

paź 25, 2017

Na potrzebę zwiększenia środków na świadczenia z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz zniesienia limitów wskazują od dawna przedstawiciele świadczeniodawców, lekarze i eksperci.

paź 21, 2017

17 października br. odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, dotyczące dostępu osób chorych i niesamodzielnych do wyrobów medycznych. Posiedzenie odbyło się z udziałem członków Parlamentarnego Zespołu ds. Opieki nad Osobami Niesamodzielnymi, Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz innych organizacji, w tym Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym".

paź 19, 2017

Dyskusje prowadzone ze środowiskiem osób niepełnosprawnych przyczynią się do tego, że przyjęte rozwiązania i propozycje będą rzeczywiście odpowiadały ich potrzebom - ocenił wiceminister w MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz. 

paź 13, 2017

Na wypalenie zawodowe najbardziej narażeni są tzw. "zawodowi pomagacze", czyli osoby stale udzielające pomocy innym, jak bliscy przewlekle chorych czy pracownicy medyczni. 

paź 11, 2017

W jaki sposób organizatorzy opieki nad osobami niesamodzielnymi powinni się przygotować do stojących przed nimi wyzwań? To jedno z pytań, na które starali się odpowiedzieć uczestnicy XX Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej w Toruniu.

paź 5, 2017

Istotą Konkursu Lodołamacze jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym oraz zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących stanowisk.

wrz 28, 2017

Choć dużo mówi się i działa w zakresie pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami, to często pomija się inną ważną grupę ludzi, którzy również mogą cierpieć na problemy zdrowotne. Są to rodzice dzieci niepełnosprawnych, którzy w codziennych zmaganiach pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych podnoszą, czy przenoszą swoje pociechy.

wrz 15, 2017

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych poinformowała o spotkaniu z wiceminister zdrowia Józefą Szczurek-Żelazko. Rozmawiano m.in. o wynagrodzeniach pielęgniarek.

sie 10, 2017

Resort zdrowia planuje zwiększyć limity na uczelniach medycznych, gdzie kształcone są pielęgniarki. W tym celu zwiększona zostanie ministerialną dotacja na ten cel.

sie 3, 2017

Od 1 sierpnia do kierownictwa Ministerstwa Zdrowia dołączy dr Marcin Czech. Nowy wiceminister będzie zajmował się polityką lekową, nad którą pieczę po odejściu Krzysztofa Łandy sprawował Marek Tombarkiewicz. 

lip 23, 2017

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do szefa resortu zdrowia z pytaniem o przyszłość geriatrii w związku z wprowadzeniem sieci szpitali. W ocenie RPO, "przyjęte rozwiązania systemowe budzą wątpliwości zwłaszcza w zakresie miejsca w sieci szpitali na wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo opiekę geriatryczną".

Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas