Aktualności

wrz 2, 2022

Poseł Piotr Sak (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość) skierował do ministra zdrowia interpelację nr 35337 w sprawie rozważenia możliwości zmiany projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

wrz 2, 2022

16 sierpnia 2022 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą "Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych", przedłożoną przez Ministra Zdrowia. Celem programu jest zwiększenie bazy łóżkowej opieki długoterminowej i geriatrycznej oraz wymiana łóżek szpitalnych, a także wsparcie infrastruktury ratownictwa medycznego. 

wrz 1, 2022

Radę Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia powołano od 16 marca. To piętnastoosobowa grupa ekspertów, która konsultuje projekty legislacyjne i angażuje się w kwestie najistotniejsze dla chorych. Teraz, po kilku miesiącach istnienia, podsumowała dotychczasową działalność.

wrz 1, 2022

Grupa posłów Koalicyjnego Klubu Poselskiego Lewicy: Monika Falej, Anita Kucharska-Dziedzic, Paweł Krutul, Marek Rutka, Robert Obaz i Maciej Kopiec skierowała do Ministra Zdrowia interpelację nr 35524 w sprawie planowanego obniżenia poziomu wsparcia dla pacjentów ze stomią i powierzchownej reakcji Ministerstwa Zdrowia na parlamentarne i środowiskowe głosy sprzeciwu.

wrz 1, 2022

Posłanka Małgorzata Pępek (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierowała do Ministra Zdrowia interpelację nr 35413 w sprawie trudnej sytuacji pacjentów stomijnych po wprowadzeniu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

wrz 1, 2022

2 września 2022 roku Naczelna Rada Lekarska powoła Radę Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej. Zaproszeni zostali do niej specjaliści z różnych dziedzin medycyny.

sie 30, 2022

Już teraz seniorzy 60+ stanowią w Polsce ponad 1/4 populacji. Przewidywania mówią, że w przyszłości ten odsetek wzrośnie do 40%. Szybkie starzenie się społeczeństwa, nazywane "silver tsunami", z pewnością będzie wyzwaniem dla polskiej służby zdrowia, która już teraz mierzy się z wieloma problemami, a musi się przygotowywać do zmieniającej się dynamicznie sytuacji. 

sie 27, 2022

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na kolejne złożone w lipcu i sierpniu interpelacje poselskie dotyczące zmian w refundacji wyrobów stomijnych, proponowane w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie. Konsultacje społeczne projektu zakończyły się 8 sierpnia.

sie 25, 2022

Posłanka Anna Dąbrowska-Banaszek (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość) skierowała do Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz do Ministra Zdrowia interpelację nr 35152 w sprawie opieki hospicyjnej.

sie 24, 2022

23 sierpnia 2022 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano "Raport z konsultacji publicznych i opiniowania projektu ustawy o refundacji leków". W 2021 roku swoje uwagi do projektu zgłosiła również Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym".

sie 23, 2022

22 sierpnia w Dzienniku Ustaw został opublikowany jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. W dokumencie określono m.in. koszt pobytu w zakładzie opiekuńczym oraz sposób i tryb kierowania do placówki. Został wskazany również sposób ustalania odpłatności za pobyt pacjenta w placówce.

sie 18, 2022

Za podwyżki dla pracowników medycznych i niemedycznych "zapłacą" pacjenci w opiece długoterminowej, zwłaszcza tej świadczonej w domach. Pielęgniarki po likwidacji dodatku "zembalowego" nie chcą w niej pracować za skrajnie niskie wynagrodzenia. A świadczeniodawcy już od wiosny alarmują, że stoją nad przepaścią finansową.

konferencja 2022
Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2022 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności