Aktualności

lis 3, 2022

W Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji trwa analiza danych w obszarze pielęgniarskiej domowej opieki długoterminowej. - Agencja pracuje nad znalezieniem rozwiązania, które pozwoli na szybsze zaproponowanie i wprowadzenie zmian - poinformowała Agencja w odpowiedzi na pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

lis 2, 2022

Sejmowa Podkomisja stała do spraw zdrowia publicznego przyjęła informację na temat stanu opieki długoterminowej i hospicyjnej. Uczestniczący w posiedzeniu podkreślali dramatyczną jej sytuację.

lis 2, 2022

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg zaakceptowała program "Opieka 75+" na rok 2023. W ramach programu gminy do 60 tys. mieszkańców mogą skorzystać z dofinansowania na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

paź 29, 2022

Na naszej stronie jest już dostępne do odtworzenia nagranie webinaru "Nowoczesne technologie wsparciem opieki długoterminowej", na który zaprosiliśmy Państwa 26 października.

paź 27, 2022

Posłanki Zofia Czernow i Joanna Frydrych (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierowały do Ministra Zdrowia interpelację nr 36561 w sprawie wyceny świadczeń w długoterminowej opiece domowej.

paź 26, 2022

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację na interpelację nr 36316 w sprawie dostępu do darmowych leków dla seniorów, którą w odpowiedzi na apel Koalicji do Ministra Zdrowia skierowała posłanka Monika Rosa (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska). 

paź 25, 2022

Posłanka Barbara Nowacka (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierowała do Ministra Zdrowia interpelację nr nr 36616 w sprawie zwiększenia limitów na wyroby medyczne dla osób z niepełnosprawnościami.

paź 25, 2022

Zarząd Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym" serdecznie zaprasza przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz pozostałych instytucji publicznych województwa śląskiego zajmujących się polityką zdrowotną lub społeczną do udziału w konferencji regionalnej zatytułowanej "PROFILAKTYKA 40+. JAK UNIKNĄĆ NIESAMODZIELNOŚCI?", która odbędzie się 9 listopada 2022 roku w Katowicach.

paź 23, 2022

Na stronie Sejmu RP opublikowano odpowiedź Macieja Miłkowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia na interpelację nr 36104 w sprawie rewaloryzacji dofinansowań dla pacjentów stomijnych, którą do Ministra Zdrowia skierowała posłanka Urszula Nowogórska (Klub Parlamentarny Koalicja Polska).

paź 22, 2022

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 36184 posła Wojciecha Króla (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

paź 21, 2022

Zarząd Związku Stowarzyszeń Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarze pt.: "Nowoczesne technologie wsparciem opieki długoterminowej".

paź 20, 2022

W siedzibie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie odbyło się spotkanie z Wiceministrem Zdrowia Piotrem Bromberem, Prezesem NFZ Filipem Nowakiem oraz Prezesem AOTMiT Romanem Topór-Mądrym. Szczególna uwaga zwrócona była na problemy w opiece długoterminowej, gdzie w chwili obecnej mamy do czynienia ze znaczącym odpływem specjalistów.

konferencja 2022
Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2022 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności