Aktualności

cze 4, 2022

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 33421 grupy posłów Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska w sprawie obniżonych stawek za korzystanie z domowych respiratorów.

cze 3, 2022

Podczas posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia przekonywano, że opieka paliatywna znajduje się w kryzysie. Nowy Wiceminister Zdrowia Marcin Martyniak zadeklarował powołanie wspólnego zespołu.

cze 3, 2022

Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 33318 w sprawie zmniejszenia środków przeznaczanych na nieinwazyjną wentylację domową, którą do Ministra Zdrowia skierowała posłanka Hanna Gil-Piątek (Koło Parlamentarne Polska 2050). 

cze 3, 2022

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że w ramach dodatkowych konkursów ofert do programów "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" i "Opieka wytchnieniowa edycja 2022" skierowanych do organizacji pozarządowych dofinansowanie otrzymało w sumie 40 organizacji na łączną kwotę ponad 25,4 mln zł.

cze 2, 2022

Posłanka Urszula Nowogórska (Klub Parlamentarny Koalicja Polska) skierowała do ministra zdrowia interpelację nr 33536 w sprawie zmiany taryfy finansowania domowej wentylacji.

cze 2, 2022

Były wiceminister zdrowia Bolesław Piecha zwraca uwagę, że dla poprawy zdrowia Polek i Polaków decydujące znaczenie będzie miał stopień udziału w badaniach profilaktycznych.

cze 1, 2022

Posłowie Riad Haidar, Barbara Nowacka, Katarzyna Lubnauer, Magdalena Łośko, Ewa Kołodziej, Monika Wielichowska, Monika Rosa, Małgorzata Tracz, Joanna Frydrych, Zofia Czernow, Joanna Jaśkowiak, Anna Wojciechowska, Małgorzata Pępek, Iwona Hartwich, Krystyna Skowrońska, Dariusz Joński, Eugeniusz Czykwin, Cezary Tomczyk, Michał Krawczyk, Mateusz Bochenek i Tomasz Aniśko (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierowali do Ministra Zdrowia interpelację nr 33641 w sprawie obniżenia stawki taryf za nieinwazyjną wentylację mechaniczną realizowaną w warunkach domowych.

cze 1, 2022

Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, odpowiedział na interpelację nr 33074 w sprawie systemu opieki geriatrycznej w Polsce, którą do Ministra Zdrowia skierowała poseł Katarzyna Osos (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska). 

maj 31, 2022

Posłanki Joanna Frydrych i Zofia Czernow (Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska) skierowały do ministra zdrowia interpelację nr 33558 w sprawie wprowadzenia realnej wyceny świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej i stacjonarnej opieki pielęgnacyjnej w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

maj 27, 2022

Stowarzyszenie Pacjentów na Rzecz Wentylacji Domowej JEDNYM TCHEM! zaapelowało do Ministerstwa Zdrowia o natychmiastowe zawieszenie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), które obniża koszty świadczenia dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w domu. W odpowiedzi na prośbę o wsparcie, pismo do Ministra Zdrowia w tej sprawie wystosowała również Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym".

maj 24, 2022

Schizofrenia od lat pozostaje jedną z najbardziej stygmatyzujących i najcięższych chorób przewlekłych z obszaru zdrowia psychicznego. Wynika to z błędnych przekonań oraz mitów o chorobie, utrzymujących się w świadomości społecznej. Dlatego tak ważne jest budowanie świadomości i edukowanie na temat choroby.

maj 24, 2022

24 maja 2022 roku odbył się briefing prasowy z udziałem Wiceministra Zdrowia Piotra Brombera, Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Zofii Małas oraz Wiceprezes Marioli Łodzińskiej. Głównym tematem briefingu było omówienie raportu przygotowanego przez NIPiP, poświęconego strukturze wiekowej pielęgniarek i położnych. 

konferencja 2022
Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2022 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności