Aktualności

mar 8, 2023

Ministerstwo Zdrowia wprowadza ważną zmianę w regulacjach dotyczących wyrobów medycznych na zlecenie. Korekta przepisów dotyczy limitu finansowania dla wózka inwalidzkiego dziecięcego.

mar 8, 2023

Grupa posłów w składzie Monika Falej, Paweł Krutul, Marek Rutka, Anita Kucharska-Dziedzic, Robert Obaz, Maciej Kopiec (Koalicyjny Klub Poselski Lewicy) złożyli interpelacje nr 39662 w sprawie rozszerzenia dostępu seniorów do darmowych leków o młodszą populację 70+. 

mar 7, 2023

Opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnościami wraz ze swoimi podopiecznymi wznowili protest w Sejmie. Posłanka Iwona Hartwich (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) przedstawiła obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej.

mar 7, 2023

Od 1 marca 2023 roku dodatek pielęgnacyjny wynosi 294,39 zł, a dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji - 441,59 zł. Przysługuje on m.in. osobie po ukończeniu 75 roku życia i jest on wypłacany do emerytury albo renty przez ZUS. Świadczenie przysługuje także osobie całkowicie niezdolnej do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. W tym przypadku osoba ta nie musi mieć ukończonego 75. roku życia.

mar 6, 2023

NFZ wprowadza nowość w opiece paliatywnej: produkt rozliczeniowy "porada w domu świadczeniobiorcy". Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci za maksymalnie dwie takie wizyty w domu pacjenta w tygodniu. Przepisy wejdą w życie 1 kwietnia 2023 roku. 

mar 6, 2023

Zgodnie z obwieszczeniem Minister Rodziny i Polityki Społecznej od stycznia 2023 roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 2 458 zł miesięcznieKwota dodatku jest związana z wysokością płacy minimalnej, a waloryzacja dokonywana jest z początkiem roku. Świadczenie pielęgnacyjne będzie waloryzowane tylko raz w styczniu 2023 roku. Z kolei drugi wzrost wynagrodzenia minimalnego w lipcu tego roku zostanie uwzględniony przy kolejnej waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego 1 stycznia 2024 roku.

mar 5, 2023

Na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2023 roku Rada Przejrzystości uchwaliła opinię nr 21/2023 w sprawie zasadności włączenia do świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne na zlecenie osoby uprawnionej wyrobów kompresyjnych okrągłodzianych.

mar 3, 2023

8 marca 2023 roku o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych. Tematem posiedzenia będzie przekazanie informacji o zaopatrzeniu osób z niepełnosprawnościami w wyroby ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny. 

mar 3, 2023

Posłanka Monika Wielichowska (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierowała do Ministra Zdrowia interpelację nr 39227 w sprawie poszerzenia dostępu do darmowych leków dla seniorów o młodszą populację 70+. 

mar 2, 2023

Posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierowała do Ministra Zdrowia interpelację nr 39335 w sprawie statusu pielęgniarek i opiekunów medycznych w domach pomocy społecznej. Poruszyła w niej takie tematy jak problemy kadrowe w DPS, finansowanie z ramienia NFZ zadań realizowanych przez pielęgniarki oraz kwestię uprawnień osób podających leki podopiecznym DPS-ów.

mar 2, 2023

Poseł Tomasz Głogowski (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) złożył do Ministra Zdrowia interpelacje nr 39268 w sprawie podwyższenia punktu kontraktowego. Poseł zwrócił uwagę na to, że wycena punktów kontraktowych w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ nie nadąża za wzrostem kosztów, a ceny nie odpowiadają rzeczywistym kosztom ponoszonym przez świadczeniodawców. 

mar 2, 2023

- Dostęp do opieki geriatrycznej w województwie wielkopolskim jest bardzo ograniczony. Liczba geriatrów nie jest wystarczająca, a w regionie są tylko dwa oddziały geriatryczne - opisuje prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, konsultant wojewódzka w dziedzinie geriatrii, kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2023 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności