Aktualności

lip 1, 2024

Bank Światowy przygotował projekt strategicznych zmian potrzebnych w opiece długoterminowej w Polsce. Realizacja wskazanych w dokumencie reform ma zapewnić poprawę dostępności i jakości świadczeń w tym obszarze oraz bardziej efektywną koordynację wsparcia pomiędzy opieką zdrowotną i pomocą społeczną. Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym" znajdowała się w zespole przygotowującym dane do raportu. W ramach zaangażowania w czerwcu i lipcu ur. przeprowadziła 9 warsztatów diagnostyczno-konsultacyjnych z wybranymi grupami interesariuszy opieki długoterminowej.

cze 27, 2024

Do konsultacji publicznych trafił projekt, który od 1 października zmienić ma wymogi dotyczące personelu lekarskiego, udzielającego świadczeń gwarantowanych w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo leczniczych.

cze 26, 2024

System ochrony zdrowia w latach 2025-2027 będzie wymagać dofinansowania na poziomie od 92,5 mld zł do 158,9 mld zł - przewidują autorzy raportu pt. "Luka finansowa systemu ochrony zdrowia w Polsce - perspektywa 2025-2027". Takie rozmiary ma luka, spowodowana rozdętymi ponad możliwości wynikające z ustawy 7 proc. PKB na zdrowie sztywnymi wydatkami Funduszu.

cze 26, 2024

Fundusz Medyczny do likwidacji? W 2023 r. wydano zaledwie 1 proc. środków z dwóch subfunduszy. Konsekwencją zaniechań było zamrożenie 7 mld zł, które w 2023 roku nie trafiły do systemu - mówił ekspert Najwyższej Izby Kontroli w Sejmie, oceniając działalność Funduszu Medycznego. Co dalej z kontrowersyjnym rozwiązaniem?

cze 26, 2024

Nie trzeba nic składać do ZUS żeby dostać dodatek pielęgnacyjny. ZUS przyzna go automatycznie każdemu seniorowi, który skończy 75 lat. Dodatek pielęgnacyjny jest, co roku waloryzowany. Od marca tego roku jego wysokość to 330,07 złotych.

cze 21, 2024

Apteka powinna być czymś więcej niż tylko miejscem sprzedaży leków, a farmaceuta kimś więcej niż tylko osobą je podającą. Z najnowszych badań wynika, że do farmaceutów Polacy mają duże zaufanie i chcą, by ich rola była szersza. Tymczasem w ostatnich siedmiu latach zamkniętych zostało aż 3 tysiące aptek, natomiast tylko w zeszłym roku liczba osób w wieku 65+ zwiększyła się niemal o 200 tys., do wielkości ponad 7,5 mln. Takie wnioski wynikają z raportu Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym". Raport omawiano podczas najnowszego odcinka programu "Szczerze o pieniądzach", emitowanego na antenie Polsat News.

cze 19, 2024

Jest nowy zarząd Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym". Prezesem zarządu została Magdalena Osińska-Kurzywilk, wiceprezesem Beata Stepanow, a sekretarzem zarządu Małgorzata Durka. Zarząd został wybrany na kadencję 2024-2028. Podczas Walnego Zebrania wybrano także skład Komisji Rewizyjnej. Funkcję przewodniczącej powierzono Helenie Kładko. Na członków komisji powołano natomiast Grażynę Aksamit i Annę Sarbak.

cze 18, 2024

Ważna wiadomość dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. W drugiej połowie 2024 roku legitymacja osoby z niepełnosprawnościami ma być dostępna w wersji elektronicznej w aplikacji mObywatel.

cze 17, 2024

Marek Kos jest teraz wiceministrem odpowiedzialnym za politykę lekową - poinformowała minister zdrowia Izabela Leszczyna.

cze 17, 2024

Powołano zespół do spraw organizacji profilaktyki i opieki zdrowotnej dla osób starszych. To organ pomocniczy ministra zdrowia. Zespół zakończy swoją działalność z dniem akceptacji przez ministra raportu, nie później niż do dnia 30 czerwca 2025 roku.

cze 14, 2024

Dr Michał Sutkowski został wybrany prezesem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce na kadencję 2026-2030. Wybór podjęto podczas walnego zgromadzenia delegatów.

cze 11, 2024

Rzecznik Praw Pacjenta kilkukrotnie spotkał się z firmą zarządzającą ChatemGPT, aby porozmawiać, w jaki sposób nowoczesne rozwiązania mogłyby przysłużyć się pacjentom, np. poruszać się w systemie ochrony zdrowia - zdradził nam Jakub Adamski w podcaście "Stechtoskop". Padło zapewnienie, że będą wprowadzane pilotażowo.

Solidarni z Ukraina
raport deinstytucjonalizacja
raport opieka długoterminowa
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas