kwi 11, 2018

Sejmowa komisja zdrowia popiera zmiany w inwestycjach dotyczących opieki długoterminowej

O opinię w sprawie planowanych inwestycji będą mogły występować podmioty świadczące inne rodzaje opieki medycznej - np. rehabilitację czy opiekę długoterminową - przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy, który 10 kwietnia br. pozytywnie zaopiniowała sejmowa komisja zdrowia.

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z pieniędzy publicznych dotyczy Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ).

Zaproponowane zmiany mają m.in. poszerzyć dostęp do opiniowania celowości inwestycji dla podmiotów leczniczych. Dotychczas o wydanie opinii mogły się ubiegać szpitale, podmioty świadczące ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i podstawową opiekę zdrowotną. Po zmianach o opinię będą mogły występować podmioty świadczące inne rodzaje opieki medycznej, np. rehabilitację lub opiekę długoterminową.

Wiceminister zdrowia Katarzyna Głowala poinformowała na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia, że w latach 2016-2018 złożono 1426 wniosków, 213 - do ministra zdrowia, a 1213 do wojewodów. Łącznie - jak podkreśliła wiceminister - wydano 978 opinii, z czego 833 było pozytywnych.

Biuro legislacyjne zgłosiło do projektu cztery poprawki o charakterze redakcyjnym.

Za projektem wraz z poprawkami głosowało 15 posłów, przeciw było 9, nikt nie wstrzymał się od głosu. Nowe rozwiązania przewidują, że uzyskanie niektórych dotacji z budżetu państwa na zakup sprzętu lub remonty będzie wymagało uzyskania pozytywnej opinii o celowości inwestycji. Ministerstwo Zdrowia, które przygotowało projekt, wyjaśniło, że chodzi o zwiększenie efektywności decyzji inwestycyjnych. W projekcie przewidziano również wprowadzenie odrębnych kryteriów oceny dla inwestycji niewpływających na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. odtworzeniowych), dając podstawę do wydania odpowiedniego rozporządzenia przez ministra zdrowia. Zgodnie z projektem, zmiany obejmą także procedurę składania i oceny wniosków inwestycyjnych. Jednostki, które będą chciały wystąpić o opinię o celowości inwestycji, będą musiały przedstawić więcej informacji na temat planowanego przedsięwzięcia. Będzie to dotyczyło sytuacji, gdy inwestycja obejmuje więcej niż jedną dziedzinę medycyny.

Ponadto wiele zaproponowanych zmian ma na celu "usunięcie pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych". Zaproponowano, aby nowe przepisy weszły w życie po 30 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: www.rynekseniora.pl


konferencja
Raport
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2020 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności