Celem Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym" jest przekonanie władz państwowych, samorządowych oraz opinii publicznej do pilnej potrzeby budowy w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych

Aktualności

kwi 26, 2018

- Naszym zadaniem jest budowanie kompleksowych rozwiązań, które realizują potrzeby wszystkich osób niepełnosprawnych. Chcemy prowadzić politykę, która nie będzie dzieliła osób niepełnosprawnych - powiedziała szefowa Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

kwi 26, 2018

Brak przygotowania do roli rodzicielskiej, bariery architektoniczne oraz brak wrażliwości społecznej - to główne problemy rodziców z niepełnosprawnościami, na jakie wskazywali eksperci podczas konferencji w Warszawie.

kwi 25, 2018

W Agencji Oceny Medycznej i Taryfikacji trwają prace nad wydaniem rekomendacji Prezesa AOTMiT dla zakwalifikowania dziennej długoterminowej opieki medycznej, jako świadczenia gwarantowanego z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

kwi 25, 2018

Jak chronić się przed oszustami, jak czytać umowy i co robić w razie pożaru - tego dowiedzą się seniorzy podczas spotkań organizowanych w czterech województwach. Akcja jest organizowana przy wsparciu Państwowej Straży Pożarnej.

kwi 25, 2018

Miasto Radom sfinansuje zakup tysiąca czujników czadu, które w pierwszej kolejności trafią do najstarszych, mieszkających samotnie, radomian. To element realizowanego od kilku lat programu "Siła w seniorach".

Wszystkie
Kwota zebrana: 5 830
Cel: 123 000
Patrnerzy kampanii:
ZOL, ZPO, DPS, pielęgniarska opieka długoterminowa, samorząd lokalny
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2018 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym