Celem Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym" jest przekonanie władz państwowych, samorządowych oraz opinii publicznej do pilnej potrzeby budowy w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych

Aktualności

lis 17, 2018

Seniorzy mieszkający w Andrychowie po poradę lekarza geriatry są zmuszeni jeździć teraz aż do Wadowic. Apelują do Narodowego Funduszu Zdrowia i gminy o geriatrę. Jak informuje Gazeta Krakowska, wniosek o podjęcie działań dla utworzenia w Andrychowie gabinetu geriatrycznego - finansowanego przez NFZ - po raz pierwszy został skierowany do burmistrza Andrychowa Tomasza Żaka i Rady Miejskiej pod koniec 2016 roku.

lis 16, 2018

Program leków 75+ zakłada, że osoby starsze, które przyjmują najwięcej leków i mają mało środków na ich zakup, będą uprzywilejowane w systemie refundacyjnym i najpotrzebniejsze, najpowszechniej używane specyfiki otrzymają bezpłatnie. Od września 2016 roku wydano ponad 40 mln recept "S".

lis 15, 2018

Połączenie osób poszukujących miejsca zamieszkania z osobami wymagającymi opieki - w zamian za pomoc w codziennym funkcjonowaniu - zakłada autorski projekt "Lokator", realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Adresatami przedsięwzięcia są pełnoletnie osoby zależne, np. niepełnosprawni, seniorzy, osoby samotne, nieporadne życiowo, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić całodobowej opieki. Muszą one dysponować odpowiednimi warunkami mieszkaniowymi i wyrazić chęć przyjęcia do swojego domu osoby poszukującej miejsca zamieszkania.

lis 15, 2018

Od stycznia pomoc dla rodziców niepełnosprawnych dzieci będzie wynosić 1583 zł. Zasiłek dla opiekujących się osobami dorosłymi będzie niższy o prawie 1000. zł. Na skutek tej podwyżki powiększy się różnica w wysokości wsparcia należnego różnym grupom opiekunów. Opiekunowie są podzieleni ze względu na to, kiedy u ich członka rodziny powstała dysfunkcja zdrowotna. I chociaż Trybunał Konstytucyjny już cztery lata temu uznał, że jest to bezprawne, to do dziś przepisy nie zostały poprawione.

lis 15, 2018

Zarządzaniu w systemie opieki zdrowotnej, wprowadzeniu jednolitych standardów w tej dziedzinie, a także sposobom finansowania poświęcone będzie kolejne spotkanie w ramach debaty "Wspólnie dla zdrowia", która odbędzie się 29 listopada w Łodzi. Prof. Paweł Górski, przewodniczący Prezydium Rady Społecznej debaty "Wspólnie dla zdrowia" poinformował podczas spotkania z dziennikarzami w Ministerstwie Zdrowia, że w trakcie dyskusji w Łodzi omówiona zostanie problematyka opieki koordynowanej, jej struktury i warunków finansowych.

Wszystkie
Kwota zebrana: 16 680
Cel: 123 000
Patrnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2018 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności