Celem Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym" jest przekonanie władz państwowych, samorządowych oraz opinii publicznej do pilnej potrzeby budowy w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych

Aktualności

wrz 18, 2018

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oceniła, że przy wsparciu z budżetu państwa i zaangażowaniu organizacji pozarządowych możliwe jest prowadzenie opieki nad osobami niepełnosprawnymi na bardzo wysokim poziomie. Szefowa resortu wraz z posłami i posłankami uczestniczącymi 18 września w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, odwiedziła ośrodek dla osób z niepełnosprawnością intelektualną prowadzony przez Fundację L'Arche w Śledziejowicach koło Krakowa.

wrz 18, 2018

Obok Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, na działce, która jest własnością samorządu Mazowsza, powstanie Klinika "Budzik" dla dorosłych. Marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik i prezes Fundacji "Akogo?" Ewa Błaszczyk podpisali 18 września list intencyjny w tej sprawie.

wrz 18, 2018

Ponad 500 tys. seniorów skorzystało z programów zwiększających ich aktywność społeczną i z miejsc aktywnego wypoczynku w ramach dziennych domów i klubów "Senior plus" - podało w komunikacie 18 września Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Od 2015 roku rząd przeznaczył na ten cel w sumie 270 mln zł, za które zrealizowano ponad 1,12 tys. przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i warsztatów dla seniorów.

wrz 18, 2018

18 września Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zakładający utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ma być zasilany z części składki na Fundusz Pracy oraz z "daniny solidarnościowej" od osób zarabiających ponad milion złotych rocznie. Łączne szacowane przychody Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych mają wynieść około 2 mld zł rocznie.

wrz 18, 2018

Właściwe starzenie nie powinno polegać na przystosowaniu do strat związanych z wiekiem, ale na poszukiwaniu nowych możliwości i szans. Na adaptacji człowieka do wieku emerytalnego skupia się edukacja przedsenioralna. Jednak przygotowania do starości rozpocząć powinno się we wczesnym dzieciństwie. Zdaniem ekspertów już małe dzieci należy zaznajamiać ze starością i wyjaśniać im problemy związane z wiekiem senioralnym. Dzięki takim działaniom ułatwia się porozumienie międzypokoleniowe.

Wszystkie
Kwota zebrana: 16 680
Cel: 123 000
Patrnerzy kampanii: ZOL, ZPO, DPS,
pielęgniarska opieka długoterminowa,
samorząd lokalny, inne podmioty
Dołącz do Koalicji
Jeśli jesteś za budową w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób niesamodzielnych, przyłącz się.
Dołącz do nas
KOALICJA na Pomoc niesamodzielnym
© 2013 - 2018 Koalicja Na pomoc niesamodzielnym    |    Polityka prywatności